Geestelijk 

Alles over hoogbegaafdheid bij kinderen

Er zijn een hoop definities van hoogbegaafdheid, maar geen enkele van deze is allesomvattend. Als mensen aan het woord hoogbegaafd denken, denken ze al gauw aan iemand met een hoog IQ. Dat klopt ook, maar hoogbegaafdheid is veel meer dan alleen een IQ-score van boven de 130. Er zijn namelijk ook andere aspecten kenmerkend voor iemand die hoogbegaafd is. Hierbij kun je denken aan creativiteit en motivatie. Dit is niet alleen bij kinderen het geval, maar ook bij hoogbegaafd volwassen.

Hoogbegaafde kinderen

 

Op veel scholen is er minimaal één kind aanwezig die hoogbegaafd is. Alle scholen hebben dan ook al een interne begeleider die de taak heeft zulke gaves te herkennen bij kinderen en zowel de ouders als het kind te hierin te begeleiden. De begeleider kan de ouders en het kind tot een bepaalde hoogte begeleiden. Mocht er nog meer begeleiding nodig zijn, kunnen ouders en kinderen worden doorverwezen naar personen en instanties die verder kunnen helpen. Maar ook in het onderwijs wordt er steeds meer aandacht besteed aan hoogbegaafdheid door studiedagen en cursussen aan te bieden waar er extra aandacht aan gegeven wordt.

Een kind met deze gave zal zich op school op verschillende manieren uiten:

  1. Het ene kind zal zich keurig gedragen op school, zal goede prestaties hebben en andere uitdagingen uit de weg gaan. Het kind zal weinig aandacht vragen in de les en is daarnaast ook nog behulpzaam naar kinderen om zich heen. Deze leerlingen worden als de ideale leerling beschouwd.
  2. Het andere kind zal zich onzichtbaar angstig voelen, wat vaak neerkomt op faalangst. Ze willen graag beloond worden als ze iets goed hebben gedaan. Ook deze leerlingen worden als goede leerlingen gezien.
  3. Een ander kind zal wat uitdagender zijn en zijn creatief en vol met energie. Dit zal zich dan uiten in impulsiviteit en het niet willen luisteren. Deze kinderen komen vaak over als verveeld en onstabiel.
  4. Tot slot heb je nog het kind die graag bij de groep wilt horen. Ze zijn wat meer verlegen en hebben een lager zelfbeeld. Dat resulteert in prestaties onder hun niveau. Ze worden als rustige leerlingen gezien. Wanneer zulke kinderen depressiviteit vertonen, wat vaak komt doordat ze geen aansluiting kunnen vinden, worden ze als problematisch gezien terwijl zij zich met een de juiste hulp wel op hun plek zouden voelen.

Zo zie je maar dat lang niet elk hoogbegaafd kind op school meteen gezien wordt als de slimste van de groep. Bij kinderen die opvallen vanwege hun gedrag wordt er vaak gekeken naar de oorzaak hiervan en naar hoe dat kan worden aangepakt. Je kunt je voorstellen dat dit bij de stille leerlingen nog lastiger is omdat zij als het ware de hoogbegaafdheid ‘binnen houden’.

Een misdiagnose voorkomen

 

Het is uiterst belangrijk om een misdiagnose te voorkomen. Kinderen moeten zichzelf niet als hoogbegaafd zien als ze dat niet zijn, of andersom. Helaas komt het nog wel te vaak voor dat er een diagnose hoogbegaafdheid wordt gesteld terwijl dat niet het geval is. Dit komt doordat mensen snel geneigd zijn naar het gedrag te kijken in plaats van naar de oorzaak van dat gedrag. Je voorkomt dit door een goede hoogbegaafdheid test of hoogbegaafd kind test te doen.

 

Gerelateerde berichten