Overig 

Voorkom nog meer zorgen tijdens een scheiding

Tijdens een scheiding heb je al veel zorgen aan je hoofd. Er moeten veel zaken besloten worden en vaak heb je ook nog te maken met allerlei administratieve rompsomp. Daarom kan het inschakelen van een mediator een oplossing bieden. Deze ontzorgt eigenlijk het gehele proces tijdens een scheiding. Natuurlijk beslis je dan nog wel over je eigen scheiding maar een mediator uit Hilversum adviseert dan over wat het beste is voor jullie allebei en voor jullie kinderen. Deze mediator kun je zien als een neutrale derde partij die ervoor zorgt dat er geen problemen ontstaan. Op die manier wordt jullie huwelijk zo effectief mogelijk beëindigd. Hieronder lees je meer over bij welke problemen een mediator uit Hilversum zou kunnen helpen.

Afspraken met de mediator

Zodra je in gesprek gaat met de mediator ga je afspraken maken over andere de verdeling van activa en passiva. Daarnaast komen de onderwerpen voogdij, kinderbijslag, pensioen en belastingen waarschijnlijk ook aan bod. In sommige gevallen gaat het heel makkelijk om hier afspraken over te maken maar soms is het moeilijk en dan grijpt bijvoorbeeld de mediator uit Steenwijk in. Deze zal er dan voor zorgen dat de communicatie soepel verloopt en dat het besluitvormingsproces in goede banen zal verlopen. Bij bemiddeling wordt er voor gezorgd dat er een vertrouwelijke sfeer heerst. Dit is belangrijk zodat conflicten kunnen worden opgelost en de kinderen er geen last van hebben.

Verschillende stadia van bemiddeling

Om een beeld te krijgen van wat bijvoorbeeld een mediator uit Steenwijk voor je kan betekenen wordt hier in het kort het bemiddelingsproces geschetst. Als eerste zul je een kennismakingsgesprek hebben met de mediator waarin er uitleg wordt gegeven over het gehele proces. Deze zal uitleggen hoe alles ongeveer zijn gang zal gaan. Verder wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de komende tijd zodat je weet waar je aan toe bent. Ook komt er aan bod welke onderwerpen behandeld moeten worden zodat dit helder in kaart kan worden gebracht.

Informatie verzamelen tijdens de bemiddeling

Om alles succesvol te laten verlopen moet er eerste wat informatie worden verzameld. Dit zijn vooral allerlei praktisch gegevens zoals het polisnummer. Verder komen alle wetten aan bod die van toepassing zijn op jullie situatie. Doordat je deze informatie tot je beschikking hebt, kun je een betere beslissing maken. De bemiddelaar zorgt er voor dat jullie alle informatie op tafel hebben liggen die nodig is om te onderhandelen over de situatie. Dit zorgt er voor dat jullie allebei keuzes kunnen maken waar jullie achter staan.

Laatste stadia van bemiddeling

De derde fase tijdens een bemiddelingsproces is de zogeheten kaderfase. Daarin worden alle belangen op een rijtje gezet. Op basis daarvan wordt gekeken wat de beste oplossing is voor beide partijen. Wanneer bepaalde belangen elkaar overlappen moet er op zoek gegaan worden naar schikkingsopties. Na de kaderfase wordt er overgegaan tot de onderhandelingsfase. Waarschijnlijk moeten hier verschillende compromissen en concessies worden gemaakt. Hierbij zal de mediator uiteraard helpen om dit in goede banen te leiden. Zij gaan op een probleemoplossende manier te werk.

Resultaat van de bemiddeling

Zodra alle kwesties aan bod zijn geweest wordt er overgegaan op de afsluitende fase. Daarin wordt de schikkingsovereenkomst opgesteld. Dit is echter een voorlopige overeenkomst en wordt eerst nog toegezonden naar jullie beide adviseurs. Uiteindelijk zal de schikkingsovereenkomst worden ingediend bij de rechtbank. Alleen daar moet eerst nog wel een advocaat naar kijken. In ieder geval zorgt het inschakelen van een mediator er voor dat je minder zorgen hebt rondom de scheiding. Je wordt door alle fases heen geloodst en er wordt op een onafhankelijke manier bemiddeld. Ben je op zoek naar een mediator in Hilversum of een mediator in Steenwijk? Dan moet je een mediator kiezen die bij jou past en jou kan helpen.

Gerelateerde berichten